Schoon Belonen

Voor de scholen in de gemeente Heerenveen die de inkomsten uit de inzameling van oud papier dit jaar hebben zien wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van inzamelen is de actie ‘Schoon Belonen Heerenveen’ ontwikkeld.

Tegelijkertijd wordt met de actie de leefomgeving schoon gehouden. Het is volgens de gemeente dan ook een aanvulling op de bestaande aanpak door talloze vrijwilligers en de gemeente in de bestrijding van zwerfafval.