Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onze school

Welkom op de website van “De Tjongerschool”

De Tjongerschool is een samenleving in het klein. Samen met leerlingen en ouders zorgen we ervoor dat onze school een levendige school is. 

schoolplein  schoolplein

De ligging van de school is uniek te noemen.
Aan de rand van het dorp en grenzend aan sportvelden en weilanden ligt de school op een zeer rustige en veilige plek: “Tusken smûk skaedzjend beamtegrien”. De kinderen kunnen spelen op een groot plein en er is ook een speelveld (kunstgrasveld) aanwezig.
Naast de school liggen de sportvelden van Mildam, waarop de kinderen bij droog weer in de zomermaanden gymles krijgen. Naast de school, op hetzelfde terrein, staat een goed geoutilleerde gymzaal.

We willen een leefgemeenschap zijn, waar kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Maar waar ook ruimte gemaakt wordt voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We werken aan een goede sfeer binnen de groepen.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Waarbij de leerkracht een meer coachende rol krijgt. Hierbij zijn voor ons de Daltonpijlers ondersteunend: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit en Borgen.

Wilt u meer weten?
U bent ook van harte welkom in de school zelf!
U kunt spontaan langskomen en soms is het handiger om even een afspraak te maken.
tel. 0513 633100