Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Missie en Visie

Welkom op de website van de openbare daltonschool 

de TJONGERSCHOOL te Mildam.
Sinds juni 2011 ook begaafdheidsprofielschool.

De school gaat uit van een pedagogisch verantwoord omgaan met elkaar en de omgeving.
Wij bieden een veilig, ondersteunend klimaat om de leerlingen de gelegenheid te geven tot een persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Wij houden rekening met zeer verschillende kinderen: Ieder kind is uniek!

Elke leerling wordt bij zijn leren serieus genomen.
Onze schoolorganisatie is afgestemd op dit vertrouwen in de leerlingen. Dit komt tot uiting in onze daltonwerkwijze, waarbij de principes Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerken hoog in ons vaandel staan.

Als middel hanteren wij o.a. het takensysteem, waarbinnen de leerlingen zelf keuzemogelijkheden hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de volgorde van de verwerking van de vakken, de dag waarop een taak wordt afgemaakt, de plaats van werken en het al of niet samenwerken met andere leerlingen.
De leerkracht begeleidt de kinderen daarbij in hun ontwikkeling.

We willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan.
We werken aan een goede sfeer binnen de groepen, waarin ieder kind zoveel mogelijk aan zijn/haar trekken moet kunnen komen.