Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Tjongerschool Oudervereniging

Tjongerschool Oudervereniging
In september 2009 is de Tjongerschooloudervereniging opgericht.
Zodra een leerling wordt ingeschreven, zijn de ouders automatisch lid van de Tjongerschool Oudervereniging: De TOV.

De TOV ondersteunt en organiseert allerlei evenementen zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag, schoolreisjes, excursies, ed. Het bestuur komt zo'n 7 keer per jaar bijeen.

Voor de herfstvakantie wordt een jaarvergadering uigeschreven. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Ieder jaar treden er in deze periode bestuursleden af en is er gelegenheid om u als ouder/verzorger verkiesbaar te stellen voor de TOV.

In de TOV-raad zitten ouders die een bepaalde commissie/werkgroep onder hun hoede hebben.
U kunt zich in het begin van het schooljaar opgeven voor het verlenen van assistentie bij de commissies/werkgroepen. Wanneer u zich voor één of meerdere commissies opgeeft, neemt de coördinator van de commissie/werkgroep contact met u op als er iets gedaan kan worden.

Als uw kind in de loop van het jaar op school komt en het lijkt u leuk actief deel te nemen aan een commissie/werkgroep neem dan contact op met de coördinator van de commissie. Op deze manier kunt u gemakkelijk betrokken raken bij de activiteiten . Door de hulp van ouders/verzorgers zijn we in staat om extra leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Vele handen maken licht werk!

Op de tabbladen hiernaast (links) vindt u de beschrijving van de verschillende commissies en werkgroepen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met de genoemde coördinator.