Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Fotowerkgroep

Fotowerkgroep

Tijdens het schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats waar u als ouder
helaas niet altijd bij kunt zijn. Te denken valt hierbij aan onder andere het
schoolreisje, sinterklaasfeest, sportdag, schoolconcert, voorlees-/
voordrachtwedstrijd e.d.

Om zoveel mogelijk van deze gebeurtenissen voor u en de kinderen vast te
leggen is er een fotowerkgroep opgericht. Ouders die zich hiervoor beschikbaar
hebben gesteld, worden opgeroepen om een foto-impressie te maken van
deze leuke en bijzondere momenten.
De foto's worden gepubliceerd op de website.