Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Luizencommissie

Luizencommissie

We organiseren na iedere schoolvakantie een luizencontrole op de Tjongerschool.

Vrijwel iedere school, dus ook de Tjongerschool, krijgt wel eens te maken met hoofdluis.
Na iedere vakantie worden er dan ook luizencontroles georganiseerd.
De kinderen (en leerkrachten) worden gecontroleerd op luizen en neten.
Als er hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen de ouders van de betreffende kinderen een telefoontje van de luizencommissie/leerkracht.
De ouder wordt verzocht zo spoedig mogelijk met de anti-luisbehandeling te beginnen.
Een week na de constatering worden alle kinderen opnieuw gecontroleerd.

Alleen controleren op school is niet voldoende. Wij gaan er vanuit dat u uw kind ook thuis regelmatig controleert. Als u thuis hoofdluis ontdekt, wordt het zeer gewaardeerd dit zo spoedig mogelijk te melden aan de leerkracht
van uw kind.  

De luizencontrole wordt meestal op de woensdag na elke vakantie uitgevoerd.
Vanaf 08.30 uur worden alle kinderen in de hal gecontroleerd.
Tijdens de controle worden er handschoenen gedragen en worden de bevindingen op een leerlingenlijst bijgehouden. Met de huidige groep ouders (8) kunnen we de controle in ongeveer 20 minuten uitvoeren.
Via de nieuwsbrief of website wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten.
Door de fantastische samenwerking tussen ouders en school lukt het ons gezamenlijk de luis de baas te blijven en mocht er al eens een exemplaar gevonden worden dan kan alleen door gezamenlijke inspanning de luis weer uitgebannen worden.

Nieuwe luizenouders zijn altijd welkom!
In schooljaar 2016-2017 coördineert Marina Teijema de luizencommissie.