Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Sportcommissie

Sportcommissie

De sportcommissie is betrokken bij het organiseren van verschillende sportactiviteiten. Daarnaast coördineert de sportcommissie diverse sporten en sporttoernooien zoals het schaatsen, voetbal, korfbal, volleybal, survivalrun en het Friese damkampioenschap. Maar ook organiseert zij in samenwerking met de plaatselijke verenigingen bijvoorbeeld een tennisclinic en een kaatsclinic.

Vindt u extra aandacht voor sport ook zo belangrijk? Lever zelf een actieve bijdrage door u op te geven en te helpen bij een of meerdere van deze sportieve evenementen. Er wordt nauwelijks vergaderd, afstemming vindt plaats voorafgaand aan een evenement.

Vanaf schooljaar 2008-2009 worden buitenschoolse sportactiviteiten (anders dan de eerder genoemde activiteiten) gepubliceerd op het publicatiebord in de tussenhal bij groep 1, 2. Leerlingen die aan deze activiteiten deel willen nemen, hebben toestemming van hun ouders nodig. Ook wordt van de ouders verwacht dat zij actief deelnemen aan de begeleiding en het vervoer van de kinderen. Bij deze laatst genoemde sportactiviteiten worden geen leerkrachten ingezet als begeleiders.

Buitenschoolse activiteiten kunnen zijn: Cruyff Court kampioenschap, damwedstrijden, wandeltochten e.d. Dit jaar is de survivalrun ook een buitenschoolse activiteit.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator vanuit de TOV: Agnes Beerda