Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Inschrijving nieuwe leerlingen

Kent u nog kinderen in uw omgeving die bijna vier jaar worden of natuurlijk oudere kinderen die overwegen om naar de Tjongerschool te komen? Ze zijn altijd welkom om een kijkje te nemen in school, langs te komen voor een informatief gesprek of de website eens te bekijken (en natuurlijk daarna in te inschrijven).

Lees meer 

Opening Nationale voorleesdagen

Woensdag 23 januari was de landelijke opening van de Nationale Voorleesdagen. Voor de kinderen van de Tjongerschool wordt er altijd een speciaal feestje van gemaakt.

Lees meer 

VerkeersActieveSchool

Een poosje geleden kregen we het volgende bericht van Veilig Verkeer Nederland: Sinds enkele jaren draagt de uw school het Verkeersveiligheidslabel herkenbaar door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel. Natuurlijk willen wel scholen blijven belonen die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben we de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school.  Als de school voldoet aan de gestelde criteria ontvangt u het predicaat de VerkeersActieveSchool. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur komt hiermee te vervallen. We zijn blij te kunnen melden dat we aan de gestelde criteria voldoen en ook in de toekomst ons een VerkeersActieveSchool kunnen noemen!

Lees meer