Visitatie BPS school (begaafdheidsprofiel school)

De commissie had vooraf alle documenten, op dit gebied, kunnen lezen. Vandaag werd alle theorie getoetst aan de praktijk.

Er vonden gesprekken plaats met onze hb specialist, directie, leerlingen en team.
Doormiddel van deze gesprekken en verschillende presentaties konden zij zich een goed beeld vormen van ons beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk.

 

De toetsing verliep aan de hand van een 8 tal punten:

Heeft de school een duidelijke visie en is dit vertaald in consistent beleid?
Draagt de school zorg voor draagvlak en borging?
Heeft school de meer en hoogbegaafde kinderen in beeld en biedt ze maatwerk?
Is er sprake van een dialoog met ouders en leerlingen?
Zorgt school voor flexibiliteit en ruimte?
Beschikt school over adequate expertise?
Deelt school kennis met regionale omgeving?
Draagt school bij aan de activiteiten van de BPS vereniging (vereniging voor begaafdheidsprofielscholen)?


Op alle 8 punten scoorden we GOED.

Als extra opsteker kregen we te horen dat onze praktijk minstens zo goed is als alles wat op papier staat….. en daar zijn we met recht trots op, het draait immers om de praktijk, om onze kinderen!

Ook werden we nog gecomplimenteerd met het feit, dat IEDER kind wordt gezien en we oog hebben voor alle kinderen en hun onderwijsbehoefte.

Hiermee is onze licentie voor de derde keer op rij weer verlengd met vier jaar!