TOV (Tjongerschool Ouder Vereniging)

De Tjongerschooloudervereniging is vooral bezig met de vele leuke activiteiten op onze school. Elke ouder is automatisch lid. De TOV helpt de school bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten en vieringen.

Een andere taak van de TOV is het beheren en goed besteden van het schoolfonds. Met uw vrijwillige bijdrage zijn wij in staat om veel activiteiten te realiseren, zoals o.a.:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Sportactiviteiten
 • Excursies
 • Schoolreisjes
 • Schoolfotograaf
 • Survival

Het bestuur van de TOV komt zo'n 7 keer per jaar bijeen en één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ook wel ouder-info-avond genoemd). 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een inschrijfformulier, waar zij zich kunnen op geven om te helpen bij bepaalde activiteiten.
Op deze manier worden alle ouders betrokken bij de activiteiten. Door deze extra hulp van ouders/verzorgers is de TOV in staat om extra leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. 
Vele handen maken licht werk!

Samenstelling 
In de TOV hebben zes ouders en twee teamleden zitting. 

Namens de ouders :

 • Marianne Visser - Van der Klooster 
 • Iris Oosterwegel
 • Bert-Johan Vollmuller 
 • Nathalie Donker
 • Hanneke van Hooijdonk
 • Laura Boelens

Namens het team:

 • Jelco Blok
 • Jeltje Reijenga

Email: tov.mildam@gmail.com
De TOV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 01159935