TOV (Tjongerschool Ouder Vereniging)

De Tjongerschooloudervereniging is vooral bezig met de vele leuke activiteiten op onze school. De leden van de TOV helpen op school bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten en vieringen.

Een andere taak van de TOV is het beheren en goed besteden van het schoolfonds. Met uw vrijwillige bijdrage zijn wij in staat om veel activiteiten te realiseren, zoals o.a.:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Sportactiviteiten
 • Excursies
 • Schoolreisjes
 • Schoolfotograaf
 • Survival

De TOV komt zo'n 7 keer per jaar bijéén.
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een inschrijfformulier, waar zij zich kunnen op geven om te helpen bij bepaalde activiteiten.
Op deze manier worden alle ouders betrokken bij de activiteiten. Door deze extra hulp van ouders/verzorgers is de TOV in staat om extra leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. 
Vele handen maken licht werk!

Samenstelling 
In de TOV hebben vijf ouders en twee teamleden zitting. 

Namens de ouders :

 • Simen Albada
 • Natasja Britz
 • Anja Tiesema
 • Eelkje van Tuinen
 • Iris Maria

Namens het team:

 • Elizabeth de Vries Rodenburg
 • Greet Brouwer