Missie en visie

Op eigen wijze onderwijs waarbij iedere leerling wordt gekend, herkend en erkend.

Bij het uitvoeren van onze missie houden we voortdurend rekening met onze kernwaarden. 
Onze kernwaarden zijn passie, deskundigheid en veiligheid

Wij zijn een openbare school, dat houdt in: elk kind is welkom op onze school ongeacht cultuur, huidskleur of levensovertuiging. Daarom houden wij rekening met de bonte verzameling van geloven en culturen die in onze huidige multiculturele samenleving bestaat. Wij vinden respect voor elkaar heel belangrijk. Wij vinden het van groot belang leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving. Dit kan naar onze mening niet zonder het verwerven van de nodige kennis en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen verband kunnen leggen tussen de leerstof, hun eigen ervaringen en eigen talenten. Hierbij willen wij ruimte bieden voor eigen initiatief. Bij het inoefenen van vaardigheden op pedagogisch en onderwijskundig kundig gebied biedt De Tjongerschool activiteiten die op deze vaardigheden gericht zijn. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt in grote mate bij aan deze ontwikkeling. 
Bij het begeleiden van de leerlingen zal het team met passie gaan voor kwaliteit en veiligheid.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: