Onze School

Begaafdheidsprofielschool

Als school willen wij tegemoet komen aan de specifieke ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Naast de begeleiding van kinderen met onderwijsachterstanden en gedragsproblemen signaleren en begeleiden wij ook kinderen die meer of hoogbegaafd zijn. Sinds juni 2011 mogen wij samen met nog 3 scholen in Friesland het predicaat “’Begaafdheidsprofielschool” dragen.

Onze schoolvisie voor (hoog)begaafde leerlingen.
We streven ernaar dat er op de Tjongerschool voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong,intelligente en (hoog)begaafde leerlingen, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

Signalering
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong worden via: observaties, de SiDi 3 (signaleringssysteem) en door gesprekken met de ouders gesignaleerd. Na de signalering wordt de leerstof gecompact en vervolgens kunnen de leerlingen met de verrijkende leerstof aan de slag.

Pienter opdrachtkaarten groep 1 en 2
De leerkracht staat open voor creatieve uitingsvormen van leerlingen. Hij/zij herkent de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht geeft de leerling opdrachten op een ‘ander niveau’. O.a. door middel van Pienter Opdrachtkaarten. Deze doen een beroep op creatief denken, handelend bezig zijn volgens een stappenplan. De opdrachten worden in de hele groep nabesproken. Doordat kinderen op jonge leeftijd worden gerespecteerd voor wie ze zijn en wat ze doen en alle leerlingen bij het leerproces worden betrokken, heeft dat een positieve werking op de sociale omgang met elkaar in de groep Deze opdrachtkaarten zijn ontwikkelt door twee groepsleerkrachten van onze school.

Denkwerk groep 3 t/m 8
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben wij een doorgaande leerlijn Denkwerk. Scoren de leerlingen Cito I/I+ en vervolgens twee keer achtereen >90% op de methodische toetsen dan wordt de volgende methodische toets vooraf gemaakt. Dit wil zeggen dat zij de toets maken voor de basisstof is behandeld. Scoren zij op deze vooraf toets >90% dan komen zij Denkwerk. De reguliere leerstof wordt gecompact aangeboden waardoor er leertijd ontstaat om met Denkwerk aan de slag te gaan. Denkwerk is verdiepende en verrijkende leerstof en voor groep 3 en 4 wordt er ook gebruik gemaakt van de Pienter Opdrachtkaarten. Wij houden het onderpresteren nauwgezet in de gaten en nemen, wanneer dit noodzakelijk is de vragenlijst onderpresteren af.

SPECIALISME

TÛK(Tjongerschool Uitdagende Klas) voor de kleuter.
Hierbij vinden begeleidingsgesprekken plaats met een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Ontwikkelen is veel spiegelen. Wanneer je geen sparringpartner ontmoet op hetzelfde niveau leer je niet goed spiegelen. Op jonge leeftijd moet het kind hierin worden begeleid, want een kleuter denkt dat iedereen hetzelfde is en de volwassene moet hem vertellen dat het anders is. Door deze houding leren de kinderen respectvol om te gaan met de medeleerling. Dit gebeurt in samenhang met uitdagende opdrachten.

MEET & GREET voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Tijdens de Meet & Greet vinden begeleidingsgesprekken plaats met een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Het accent bij de Meet & Greet ligt op het bevorderen van de sociale en emotionele weerbaarheid van leerlingen en hun eigen handelen in het leerproces. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van de Mindset theorie. Daarnaast krijgen ze samenwerkingsopdrachten maar ook individuele opdrachten.
De HB specialist stimuleert het zelfstandig plannen en organiseren bij leerlingen en wordt het eigenaarschap van het eigen leren bevorderd via een POP. Verder wordt er aandacht geschonken aan talentontwikkeling op een hoger denkniveau.

Oudercontacten
Ouders worden door middel van bijeenkomsten geïnformeerd over onderwerpen die betrekking hebben op een ontwikkelingsvoorsprong en of (hoog)begaafdheid. Daarnaast vinden er presentaties plaats o.l.v. leerlingen en de HB specialist waarbij de ouders worden uitgenodigd. Ook vinden er individuele gesprekken plaats waar individuele trajecten moeten worden uitgezet.
Meer informatie kunt u vinden in het deelzorgplan. Dit ligt ter inzage bij de directie.

Deel deze pagina