Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR)kunt u georganiseerd uw stem laten horen. 

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad, die meedenkt en beslist over de opzet en organisatie van het onderwijs, c.q. advies geeft en/of instemmingsrecht heeft. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de mening en de wensen van de ouders en wordt officieel gekozen door de ouders. Wij prijzen ons rijk met een actieve MR.
De vergaderingen van de MR zijn grotendeels openbaar. Ouders die met vragen zitten kunnen altijd de MR leden aanspreken. (tjongerschool.mr@gmail.com)

De MR bestaat uit vier leden: twee teamleden en twee ouders.
De oudergeleding bestaat uit:

  • Lincy Bomhof
  • Marja Bouwer

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Greet Brouwer
  • Jacob van der Laan

 

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR, welke opkomt voor de algemene belangen van de openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Eén afgevaardigde namens onze MR is lid van de GMR.