Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

VerkeersActieveSchool

Een poosje geleden kregen we het volgende bericht van Veilig Verkeer Nederland: Sinds enkele jaren draagt de uw school het Verkeersveiligheidslabel herkenbaar door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel. Natuurlijk willen wel scholen blijven belonen die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben we de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school.  Als de school voldoet aan de gestelde criteria ontvangt u het predicaat de VerkeersActieveSchool. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur komt hiermee te vervallen. We zijn blij te kunnen melden dat we aan de gestelde criteria voldoen en ook in de toekomst ons een VerkeersActieveSchool kunnen noemen!

Lees meer 

Bieb op school

Beste ouders, Ik ben met ingang van januari 2019 als lees- en mediaconsulent aan school verbonden, om het team op het gebied van leesbevordering te ondersteunen. Onder andere zal ik leesbevorderingsactiviteiten uitvoeren in de groepen, zoals leuke nieuwe leesboeken introduceren en boekentips geven aan de kinderen. Ook gaan we met elkaar over boeken praten en wordt er een keer een groepsbezoek aan de bibliotheek in Heerenveen gebracht voor een activiteit.Het aanbod van de activiteiten wordt samengesteld in overleg met leescoördinator Nynke de Blaauw en het docententeam. De activiteiten sluiten aan bij de grote landelijke leescampagnes zoals de Kinderboekenweek, voorleesdagen en de Kinderjury. Behalve over lezen praat ik met de leerlingen over hoe je met elkaar om gaat op Social media, hoe je slim(mer) informatie kunt vinden op internet en over ‘Veilig op internet’. Maar de leesconsulent en leerkrachten kunnen het niet alleen: voorlezen is voor een kind van essentieel belang en ze zijn dol op verhalen; als de kinderen zelf kunnen lezen of wanneer het naar-bed-gaan-ritueel vervalt dan blijft de behoefte aan voorlezen toch bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat door veel lezen en voorlezen kinderen hun creativiteit, fantasie, kunstzinnige vorming en beeldend- en verbaal vermogen ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de intellectuele vorming en taalontwikkeling van een kind. Het is dus heel belangrijk dat ouders thuis voorlezen. Behalve leerzaam is het ook nog eens gezellig en leuk! Voor wat betreft mediawijsheid is het thuis begeleiden van kinderen ook belangrijk. Op de website https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant is nuttige informatie te vinden. Ik hoop op een fijne samenwerking.Sietie Tijsma 

Lees meer 

Fakkeloptocht

Namens Plaatselijk Belang Katlijk: Het Sint Thomasluiden in Katlijk start ieder jaar op 21 december met een optocht voor kinderen die met fakkels naar de klokkenstoel lopen. Ook dit jaar willen wij weer graag alle kinderen uit Katlijk en Mildam uitnodigen om mee te lopen.  Wanneer: vrijdag 21 decemberStart om 18.30 uur vanaf de Raaptepper in KatlijkFakkels zijn aanwezig

Lees meer 

Kerstnieuwsbrief

Sinterklaas is nog maar net vertrokken of het volgende feest staat al weer voor de deur; Kerst!  Wat we de komende weken gaan doen staat in de Kerstnieuwsbrief. We hebben wel nog een aantal helpende handen nodig...

Lees meer 

Sinterklaas op school

Sinterklaas op bezoek bij de Tjongerschool Iedereen is blij dat Sinterklaas zaterdag 17 november weer vaste voet aan wal heeft gezet.Na een moeizame tocht is de stoomboot veilig aangemeerd in Zaandijk. Nu Sint weer in het land is brengt hij vele scholen een bezoekje. In zijn agenda staat dat hij dinsdagmorgen 4 december, de Tjongerschool bezoekt. Alle leerkrachten en kinderen verwelkomen Sint en zijn Pieten rond 8.45 uur op het schoolplein.Iedereen die het leuk vindt om Sint hier te ontmoeten is welkom. Voor alle wachtende ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden staat vanaf half 9 koffie klaar. Wanneer Sint arriveert, krijgen de peuters in school de gelegenheid om Sint een handje te geven.Hierna brengt hij een bezoek aan de groepen 1, 2, 3 en 4. Groep 5/6 en groep 7/8 viert Sinterklaas in het eigen lokaal met mooie gedichten en surprises.   

Lees meer 
Deel deze pagina