Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Opening Nationale voorleesdagen

Woensdag 23 januari was de landelijke opening van de Nationale Voorleesdagen. Voor de kinderen van de Tjongerschool wordt er altijd een speciaal feestje van gemaakt.

Lees meer 

VerkeersActieveSchool

Een poosje geleden kregen we het volgende bericht van Veilig Verkeer Nederland: Sinds enkele jaren draagt de uw school het Verkeersveiligheidslabel herkenbaar door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel. Natuurlijk willen wel scholen blijven belonen die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben we de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school.  Als de school voldoet aan de gestelde criteria ontvangt u het predicaat de VerkeersActieveSchool. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur komt hiermee te vervallen. We zijn blij te kunnen melden dat we aan de gestelde criteria voldoen en ook in de toekomst ons een VerkeersActieveSchool kunnen noemen!

Lees meer 

Bieb op school

Beste ouders, Ik ben met ingang van januari 2019 als lees- en mediaconsulent aan school verbonden, om het team op het gebied van leesbevordering te ondersteunen. Onder andere zal ik leesbevorderingsactiviteiten uitvoeren in de groepen, zoals leuke nieuwe leesboeken introduceren en boekentips geven aan de kinderen. Ook gaan we met elkaar over boeken praten en wordt er een keer een groepsbezoek aan de bibliotheek in Heerenveen gebracht voor een activiteit.Het aanbod van de activiteiten wordt samengesteld in overleg met leescoördinator Nynke de Blaauw en het docententeam. De activiteiten sluiten aan bij de grote landelijke leescampagnes zoals de Kinderboekenweek, voorleesdagen en de Kinderjury. Behalve over lezen praat ik met de leerlingen over hoe je met elkaar om gaat op Social media, hoe je slim(mer) informatie kunt vinden op internet en over ‘Veilig op internet’. Maar de leesconsulent en leerkrachten kunnen het niet alleen: voorlezen is voor een kind van essentieel belang en ze zijn dol op verhalen; als de kinderen zelf kunnen lezen of wanneer het naar-bed-gaan-ritueel vervalt dan blijft de behoefte aan voorlezen toch bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat door veel lezen en voorlezen kinderen hun creativiteit, fantasie, kunstzinnige vorming en beeldend- en verbaal vermogen ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de intellectuele vorming en taalontwikkeling van een kind. Het is dus heel belangrijk dat ouders thuis voorlezen. Behalve leerzaam is het ook nog eens gezellig en leuk! Voor wat betreft mediawijsheid is het thuis begeleiden van kinderen ook belangrijk. Op de website https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant is nuttige informatie te vinden. Ik hoop op een fijne samenwerking.Sietie Tijsma 

Lees meer 

Imkes Lab

Dinsdag 5 juni kregen de kinderen van groep 6 en 7 een gastles over wetenschap en techniek.  

Lees meer 

Kerstfeest

De TOV heeft de afgelopen weken samen met de leerkrachten en de kinderen, de klassen en de hal weer omgetoverd in een gezellige kerstsfeer.

Lees meer 
Deel deze pagina