Jeltsje Reijenga

De Tjongerschool is een basisschool voor alle kinderen. Iedereen is welkom bij ons. Wij kijken naar de sterke kanten en talenten van onze kinderen. By alle bern helje we d’r út wat d’r yn sit!

Daarnaast zijn wij ook nog een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Met deze expertise trekken we daardoor niet alleen kinderen uit Mildam, maar ook vanuit de nabije omgeving. We zijn met een klein team en werken nauw samen. We sparren onderling veel en hebben korte lijnen met de ouders. Ouders zijn heel begaan met de school en hun kinderen. Dat zie je ook terug aan de oudervereniging die heel betrokken is.

Als leerkracht vind ik het geweldig om leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen in wie ze zijn. Samen ontdekken we hun sterke kanten en die vergroten we vervolgens uit. Vanuit een positieve benadering kunnen de kinderen hun talenten ontwikkelen. Daar waar je goed in bent, kun je misschien gebruiken bij dingen waar je moeite mee hebt. Het stimuleren van je talenten doet veel voor het zelfvertrouwen van de kinderen.

Via de ‘breek in de week’ organiseren we op verschillende momenten in het schooljaar groepsoverstijgende projecten. Daarbij leren kinderen veel van en met elkaar. Voor deze ‘breek in de week’ werken we nauw samen met ouders, andere belangstellenden uit het dorp (zoals senioren) en organisaties zoals Ateliers Majeur