TÛK en Meet & Greet

TÛK( Tjongerschool Uitdagende Klas) voor de kleuter

Naast dat er in de groep veel aandacht is voor uitdagend werk, wordt één keer per week TÛK georganiseerd. Per jaar wordt gekeken naar de groepssamenstelling.

TÛK wordt geleid door een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Wij organiseren TÛK omdat ontwikkelen veel spiegelen is. Door deze houding leren de kinderen respectvol om te gaan met de medeleerling. Dit gebeurt in samenhang met uitdagende samenwerkingsopdrachten en of individuele opdrachten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de Groeimindset.

 

MEET & GREET voor leerlingen van groep 3 t/m 8

Naast dat er in de groep veel aandacht is voor uitdagend werk, wordt één keer per week Meet & Greet 3,4,5/6,7,8 georganiseerd. Per jaar wordt gekeken naar de groepssamenstelling.
Het accent bij de Meet & Greet ligt op het bevorderen van de sociale en emotionele weerbaarheid van leerlingen en hun eigen handelen in het leerproces. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van de Mindset theorie maar ook het leren leren komt aan orde. Daarnaast krijgen ze samenwerkingsopdrachten maar ook individuele opdrachten.
De opgeleide HB specialist stimuleert het zelfstandig plannen en organiseren bij leerlingen en wordt het eigenaarschap van het eigen leren bevorderd via een POP.

Beoordeling Meet & Greet en TÛK

In individuele feedback gesprekken, maar ook in gezamenlijke gesprekken vindt de beoordeling plaats waarbij altijd wordt gekeken naar het proces. Wat ging goed, wat kan beter, hoe pak ik/wij het de volgende keer op.