TÛK en Meet & Greet

TÛK( Tjongerschool Uitdagende Klas) voor de kleuter

TÛK wordt geleid door een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Wij organiseren TÛK omdat ontwikkelen veel spiegelen is. Door deze houding leren de kinderen respectvol om te gaan met de medeleerling. Dit gebeurt in samenhang met uitdagende samenwerkingsopdrachten en of individuele opdrachten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de Groeimindset.
TÛK wordt in de groep aangeboden. Hiermee wordt de lesstof geïntegreerd in de groep.

 

De lesstof van Meet & Greet wordt vanaf heden in de groep aangeboden daarbij zal de HB specialist ondersteunen. Afgelopen jaren hebben wij veel lesmateriaal aangeschaft via de aangevraagde HB subsidie, welke ons is toegekend, mede omdat wij een BPS school zijn.

Het lesmateriaal wordt nu ingezet in de groepen. Iedere leerling heeft hier nu profijt van omdat wij rekening houden met het niveau van de leerling. Soms zal het aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong worden ingezet en soms voor de hele groep.

Meet & Greet bestaat uit individuele feedback gesprekken, maar ook gezamenlijke gesprekken. Op deze wijze vindt de  begeleiding plaats, waarbij altijd wordt gekeken naar het proces. Wat ging goed, wat kan beter, hoe pak ik/wij het de volgende keer op.

Wij hopen op deze wijze een aanbod op niveau te bieden met het oog voor de individuele leerling. Het begrip Meet & Greet wordt zo verder geïntegreerd in ons hele onderwijsconcept.