De Tjongerschool

Op OBS de Tjongerschool geven we op eigen wijze onderwijs waarbij ieder kind wordt gekend, herkend en erkend. Wij begeleiden onze leerlingen naar een volwaardig leven in de maatschappij, waarbij ze op een zelfbewuste wijze keuzes maken en hun rol vervullen. Het verwerven van kennis en vaardigheden is daarbij van belang, evenals het leggen van verbanden met hun eigen talenten en ervaringen. Hiervoor bieden wij een prikkelende leeromgeving waar volop ruimte is voor eigen initiatieven. Als begaafdheidsprofielschool weten wij ieder kind en talent een plek te geven.

Riemer

“Survival is altijd wel een spektakel”

Natasja Britz

“We zijn met z’n allen een gemeenschap, met het geluk van de kinderen voorop”

Jeltsje Reijenga

“By alle bern helje we d’r út wat d’r yn sit”

Virtuele tour

Begaafdheidsprofielschool

Als school willen wij tegemoet komen aan de specifieke ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Naast de begeleiding van kinderen met onderwijsachterstanden en gedragsproblemen signaleren en begeleiden wij ook kinderen die meer of hoogbegaafd zijn. Sinds juni 2011 mogen wij het predicaat “’Begaafdheidsprofielschool” dragen.

Team

Nieuws

De Tjongerschool Ambion, ambitie in onderwijs

Ambion is een samenwerkingsverband tussen Onderwijsgroep Primus (Joure) en Stichting openbaar primair onderwijs De Basis (Heerenveen). Door de krachten te bundelen is een professionele onderwijsorganisatie ontstaan waar vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal staan. lees meer

Leerling aanmelden

Bent u enthousiast geworden na uw eerste oriëntatie op onze website? Dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met onze directeur. Wilt u alvast uw kind(eren) aanmelden, dat kan via onderstaande link. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons alsnog een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking.

Nu aanmelden