Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Tjongerschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Verkeerscommissie

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie zet zich in om de verkeersveiligheid te bevorderen rondom school en op de route van en naar school en organiseert activiteiten waardoor de kinderen verkeersbewust worden.

De Verkeerscommissie is de schakel tussen VVN, gemeente Heerenveen, Cedin/ROF, school en ouders. De verkeerscommissie werkt met een meerjarenplan en vergadert een aantal keren per jaar over allerlei onderwerpen die met verkeersveiligheid rondom school te maken hebben. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het praktische en theoretisch verkeersexamen, het loop/fietsbeleid, fietscontrole, vrachtwagen met dode hoekspiegel, Streetwise van de ANWB en de verkeerskar.

Onze school heeft in 2005 als eerste school in de gemeente Heerenveen het verkeersveiligheidlabel:”SEEF” ontvangen.


Agnes Beerda coördineert de verkeersactiviteiten.